Rule #1: Life is supposed to be fun!

Báo cáo nào bắt buộc bạn phải bật Tính năng quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Báo cáo nào bắt buộc bạn phải bật Tính năng quảng cáo?

  • Báo cáo phân tích theo nhóm
  • Báo cáo thời gian thực
  • Báo cáo địa lý
  • Báo cáo Nhân khẩu học và Sở thích

Câu trả lời đúng là: Báo cáo Nhân khẩu học và Sở thích

Giải thích: Để cung cấp dữ liệu Nhân khẩu học và Sở thích trong Analytics, bạn cần cập nhật Analytics để hỗ trợ Tính năng báo cáo quảng cáo và bật báo cáo Nhân khẩu học và Sở thích.

Để xem dữ liệu trong các báo cáo này, trước tiên bạn phải bật các tính năng quảng cáo trong báo cáo “Nhân khẩu học và sở thích” cho từng thuộc tính. Chuyển đến tab “Quản trị” trong “Thuộc tính” và chọn “Cài đặt thuộc tính”. Trong “Tính năng quảng cáo”, hãy đặt “Bật báo cáo nhân khẩu học và sở thích” thành bật.

Khi bật Tính năng báo cáo quảng cáo, bạn cho phép Analytics thu thập thông tin bổ sung từ cookie DoubleClick (hoạt động web) và từ ID quảng cáo thiết bị (hoạt động ứng dụng).

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/analytics/answer/2819948

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095