Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn tạo một báo cáo để cho biết có bao nhiêu người dùng đến từ nhiều loại thiết bị khác nhau, chẳng hạn như máy tính và điện thoại di động, trong 30 ngày qua. Trong báo cáo này, chỉ số nào sau đây là “số liệu” trong Google Analytics?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn tạo một báo cáo để cho biết có bao nhiêu người dùng đến từ nhiều loại thiết bị khác nhau, chẳng hạn như máy tính và điện thoại di động, trong 30 ngày qua. Trong báo cáo này, chỉ số nào sau đây là “số liệu” trong Google Analytics?

 • Cài đặt phạm vi ngày trong 30 ngày qua
 • Người dùng đến từ đâu trước khi truy cập trang web của bạn
 • Loại thiết bị, máy tính để bàn và điện thoại di động
 • Có bao nhiêu người dùng trên điện thoại di động
 • Câu trả lời đúng là: Có bao nhiêu người dùng trên điện thoại di động


  Số liệu là phép đo định lượng. Số liệu Phiên là tổng số phiên. Số liệu Trang/Phiên là số trang trung bình được xem trên mỗi phiên.
  số liệu người dùng được tính toán theo hai cách cơ bản:
  Là tổng số tổng quan
  trong đó số liệu được hiển thị dưới dạng thống kê tóm tắt cho toàn bộ trang web của bạn, chẳng hạn như tỷ lệ thoát hoặc tổng số lần xem trang.
  Kết hợp với một hoặc nhiều thứ nguyên báo cáo
  trong đó giá trị chỉ số đủ điều kiện theo (các) thứ nguyên đã chọn.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1033861

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095