Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để hiểu rõ hơn về những trang mà người dùng mới mở thường xuyên nhất sau khi họ mở trang chủ của bạn, bạn đã tạo một khám phá đường dẫn mới trong Khám phá. Chế độ cài đặt mặc định cho những người có thể xem dữ liệu khám phá là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để hiểu rõ hơn về những trang mà người dùng mới mở thường xuyên nhất sau khi họ mở trang chủ của bạn, bạn đã tạo một khám phá đường dẫn mới trong Khám phá. Chế độ cài đặt mặc định cho những người có thể xem dữ liệu khám phá là gì?

 • Bất kỳ ai trong thuộc tính của bạn đều có thể truy cập và chỉnh sửa.
 • Bất kỳ ai trong thuộc tính của bạn cũng có thể truy cập ở chế độ chỉ đọc.
 • Chỉ bạn mới có thể xem nhưng bạn có thể chia sẻ nó với những người dùng khác của thuộc tính để họ thực hiện các chỉnh sửa.
 • Chỉ bạn mới có thể xem nó, nhưng bạn có thể chia sẻ nó với những người dùng khác của thuộc tính ở chế độ chỉ đọc.
 • Các công cụ Khám phá được đặt ở chế độ riêng tư theo mặc định. Nếu bạn là người tạo, thì chỉ bạn mới có thể xem và chỉnh sửa chúng trừ khi bạn chọn chia sẻ.
  Khi bạn tạo một bản khám phá lần đầu tiên, chỉ bạn mới có thể nhìn thấy bản khám phá đó. Nếu bạn tạo một dữ liệu khám phá mà bạn muốn chia sẻ với người khác, hãy chọn biểu tượng chia sẻ ở phía trên bên phải. Bất kỳ ai có vai trò Người xem đối với tài sản đều có thể xem nhưng không thể chỉnh sửa dữ liệu khám phá được chia sẻ. Bạn phải nhân bản hoặc sao chép dữ liệu khám phá đã chia sẻ để chỉnh sửa dữ liệu đó.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/7579450

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095