Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn sử dụng quảng cáo Mua sắm của Google để thu hút khách hàng tương tác với sản phẩm của mình. Việc này có thể làm tăng sự hiện diện của doanh nghiệp bạn khi khách hàng tìm kiếm theo cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn sử dụng quảng cáo Mua sắm của Google để thu hút khách hàng tương tác với sản phẩm của mình. Việc này có thể làm tăng sự hiện diện của doanh nghiệp bạn khi khách hàng tìm kiếm theo cách nào?

  • Một số Quảng cáo mua sắm sẽ được hiển thị cho các sản phẩm của bạn dựa trên các danh mục cụ thể mà khách hàng tiềm năng đã chọn.
  • Nhiều Quảng cáo mua sắm cho cùng một sản phẩm sẽ được lặp lại khi khách hàng tiềm năng cuộn qua trang web, củng cố giá trị sản phẩm của bạn.
  • Quảng cáo mua sắm có thể chứa một số video hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm của bạn, cùng với mô tả chi tiết về giá trị sản phẩm của bạn.
  • Quảng cáo mua sắm cho phép nhiều sản phẩm của bạn được hiển thị cho một tìm kiếm nhất định và quảng cáo văn bản cho các sản phẩm của bạn có thể xuất hiện cùng một lúc.

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo mua sắm cho phép nhiều sản phẩm của bạn được hiển thị cho một tìm kiếm nhất định và quảng cáo văn bản cho các sản phẩm của bạn có thể xuất hiện cùng một lúc.

Bạn sử dụng Quảng cáo mua sắm của Google để thúc đẩy mức độ tương tác của khách hàng với các sản phẩm của bạn. Điều này có thể làm tăng sự hiện diện của doanh nghiệp bạn trong các tìm kiếm. Bởi vì Với chiến dịch Mua sắm, khách hàng có thể xem và tương tác với các quảng cáo hấp dẫn và lôi cuốn để họ cảm nhận rõ hơn về sản phẩm trước khi họ mở quảng cáo. Có thể nhiều Quảng cáo mua sắm của bạn sẽ xuất hiện cho một tìm kiếm nhất định và cả Quảng cáo mua sắm và quảng cáo văn bản đều có thể xuất hiện cùng một lúc – tăng gấp đôi phạm vi tiếp cận của bạn!

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095