Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn sở hữu một doanh nghiệp nhỏ bán mũ bóng chày. Bạn đã sẵn sàng chạy chiến dịch Mua sắm thông minh đầu tiên sử dụng ngân sách đã đặt. Hệ thống phân bổ ngân sách cho chiến dịch Mua sắm thông minh như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn sở hữu một doanh nghiệp nhỏ bán mũ bóng chày. Bạn đã sẵn sàng chạy chiến dịch Mua sắm thông minh đầu tiên sử dụng ngân sách đã đặt. Hệ thống phân bổ ngân sách cho chiến dịch Mua sắm thông minh như thế nào?

 • Ngân sách được phân bổ tự động theo chiến dịch, do đó, bạn sẽ cần tạo một chiến dịch riêng theo kênh và Mua sắm thông minh sẽ tối ưu hóa ngân sách.
 • Ngân sách được phân bổ thủ công trên các kênh, dựa trên tùy chọn kênh của bạn. Bạn có quyền kiểm soát việc thiết lập chiến dịch trong khi tối ưu hóa theo kênh theo cách thủ công.
 • Ngân sách được phân bổ theo cách thủ công theo chiến dịch, do đó, bạn sẽ cần tạo một chiến dịch riêng theo kênh và ngân sách.
 • < mạnh>Ngân sách được phân bổ tự động trên các kênh, dựa trên hiệu suất. Bạn không cần tạo chiến dịch riêng cho từng kênh.
 • Câu trả lời đúng là: Ngân sách được tự động phân bổ trên các kênh, dựa trên hiệu suất. Bạn không cần tạo chiến dịch riêng cho từng kênh.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095