Rule #1: Life is supposed to be fun!

Danh sách tiếp thị lại có thể trợ giúp chiến dịch Mua sắm thông minh như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Danh sách tiếp thị lại có thể trợ giúp chiến dịch Mua sắm thông minh như thế nào?

 • Danh sách tiếp thị lại có thể giúp Chiến dịch mua sắm thông minh nắm bắt được từ khóa của những người dùng có khả năng mua lại và thêm danh sách vào chiến dịch.
 • Danh sách tiếp thị lại có thể giúp Chiến dịch mua sắm thông minh tiếp cận những người dùng đã thực hiện mua hàng mua hàng tại cửa hàng địa phương.
 • Danh sách tiếp thị lại có thể giúp Chiến dịch mua sắm thông minh tăng lưu lượng truy cập chỉ tại cửa hàng dựa trên mức độ quan tâm đến các sản phẩm địa phương của bạn.
 • Danh sách tiếp thị lại có thể giúp ích Chiến dịch Mua sắm thông minh tiếp cận những người dùng có nhiều khả năng mua lại hơn vì họ đã thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm của bạn.
 • Câu trả lời đúng là: Danh sách tiếp thị lại có thể giúp Chiến dịch mua sắm thông minh tiếp cận những người dùng có nhiều khả năng mua lại hơn vì họ đã thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm của bạn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095