Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn sẽ sử dụng kỹ thuật nào sau đây để loại trừ các hàng có ít hơn 10 lượt truy cập khỏi bảng báo cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn sẽ sử dụng kỹ thuật nào sau đây để loại trừ các hàng có ít hơn 10 lượt truy cập khỏi bảng báo cáo?

  • Sử dụng bảng tổng hợp có hai thứ nguyên
  • Áp dụng bộ lọc bảng
  • Thêm thứ nguyên chính
  • Thêm thứ nguyên phụ
  • Sắp xếp bảng theo phiên từ cao nhất đến thấp nhất

Đáp án đúng là: Áp dụng bộ lọc bảng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095