Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn sẽ sử dụng cách nào sau đây để thiết lập cảnh báo tùy chỉnh?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn sẽ sử dụng cách nào sau đây để thiết lập cảnh báo tùy chỉnh?

  • Thời gian thực
  • Chuyển đổi
  • Nội dung
  • Sự thông minh

Đáp án đúng là: Sự thông minh

Giải thích: Thông minh giám sát lưu lượng truy cập trang web của bạn để phát hiện các biến thể thống kê quan trọng và tạo cảnh báo khi các biến thể đó xảy ra.

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1320491?hl=vi&ref_topic=1032994

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095