Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn sẽ được thông báo về việc tạm ngưng tài khoản bằng cách nào (ngoài giao diện chẩn đoán của Google Merchant Center)?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn sẽ được thông báo về việc tạm ngưng tài khoản bằng cách nào (ngoài giao diện chẩn đoán của Google Merchant Center)?

 • Thông báo qua email trong Google Merchant Center và Google Ads
 • Thông báo qua email trong Google Doanh nghiệp của tôi
 • Thông báo qua email trong Google Ads
 • Thông báo qua email trong Google Merchant Center
 • Câu trả lời đúng là: Thông báo qua email trong Google Merchant Center

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095