Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào sau đây là yêu cầu để quảng cáo trên Quảng cáo mua sắm?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào sau đây là yêu cầu để quảng cáo trên Quảng cáo mua sắm?

 • Thông tin liên hệ đầy đủ
 • Chính sách cửa hàng
 • URL đích theo quốc gia cụ thể
 • Thanh toán an toàn
 • Câu trả lời đúng là: Thanh toán an toàn

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095