Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn sẽ chọn mục tiêu nào sau đây của Chiến dịch mua sắm nếu mục tiêu của bạn là tương tác với những người mua sắm sắp đưa ra quyết định mua hàng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn sẽ chọn mục tiêu nào sau đây của Chiến dịch mua sắm nếu mục tiêu của bạn là tương tác với những người mua sắm sắp đưa ra quyết định mua hàng?

 • Dẫn đầu
 • Nhận thức
 • Lưu lượng truy cập trang web
 • Doanh số
 • Đáp án đúng là: Bán hàng

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095