Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang thiết lập Chiến dịch mua sắm nhưng không chắc chắn nên chọn mục tiêu chiến dịch nào. Bạn muốn tương tác với những người mua sắm sắp đưa ra quyết định mua hàng. Bạn nên chọn mục tiêu nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang thiết lập Chiến dịch mua sắm nhưng không chắc chắn nên chọn mục tiêu chiến dịch nào. Bạn muốn tương tác với những người mua sắm sắp đưa ra quyết định mua hàng. Bạn nên chọn mục tiêu nào?

 • Dẫn đầu
 • Lưu lượng truy cập trang web
 • Nhận thức
 • Doanh số
 • Đáp án đúng là: Bán hàng

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095