Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn quản lý tiếp thị cho một doanh nghiệp nhỏ với ngân sách eo hẹp, nhưng bạn cần tiếp cận càng nhiều người càng tốt. Quảng cáo Google có thể giúp bạn kiểm soát chi phí như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn quản lý tiếp thị cho một doanh nghiệp nhỏ với ngân sách eo hẹp, nhưng bạn cần tiếp cận càng nhiều người càng tốt. Quảng cáo Google có thể giúp bạn kiểm soát chi phí như thế nào?

  • Với Google Ads, quảng cáo của bạn sẽ hiển thị trên mọi công cụ tìm kiếm có sẵn.
  • Với Google Ads, bạn luôn thanh toán bằng cách sử dụng giá mỗi lần tiếp cận, do ngân sách của bạn xác định trước.
  • Google Ads giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách quyết định ngân sách của bạn hàng ngày.
  • Với Google Ads, bạn có thể chọn số tiền tối đa để chi tiêu mỗi tháng.

Câu trả lời đúng là: Với Google Ads, bạn có thể chọn số tiền tối đa để chi tiêu mỗi tháng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095