Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn quản lý một trang web bán lẻ trực tuyến và thiết lập Trình quản lý thẻ của Google để quản lý các thẻ trên trang web của mình. Hiện tại, bạn muốn thiết lập thẻ theo dõi chuyển đổi trên toàn trang web để đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo tiếp theo trên Google. Để thiết lập, bạn cần thực hiện bước nào sau đây ?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn quản lý một trang web bán lẻ trực tuyến và thiết lập Trình quản lý thẻ của Google để quản lý các thẻ trên trang web của mình. Hiện tại, bạn muốn thiết lập thẻ theo dõi chuyển đổi trên toàn trang web để đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo tiếp theo trên Google. Để thiết lập, bạn cần thực hiện bước nào sau đây?

  • Tắt tính năng tự động gắn thẻ trong tất cả các tài khoản Google Ads của bạn.
  • Thêm đoạn mã sự kiện Floodlight cho mỗi trang của trang web.
  • Cấp cho Trình tối ưu hóa chuyển đổi quyền truy cập vào tất cả các trang của trang web.
  • Thêm thẻ Trình liên kết chuyển đổi vào URL trang đích của bạn.

Câu trả lời đúng là: Thêm thẻ Trình liên kết chuyển đổi vào URL trang đích của bạn.

Giải thích: Tất cả những gì bạn cần làm là thêm thẻ Trình liên kết chuyển đổi vào URL trang đích của bạn, thẻ này sẽ tự động xác định thông tin về lần nhấp vào quảng cáo đã đưa ai đó đến trang web của bạn. Đối với giải pháp gắn thẻ trên toàn trang web này, bạn cần đảm bảo rằng:

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095