Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn nên sử dụng phương pháp nào để tăng mức độ nhận biết cho khách hàng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn nên sử dụng phương pháp nào để tăng mức độ nhận biết cho khách hàng?

  • Kêu gọi hành động ngầm
  • Hiển thị tập trung vào phiếu mua hàng
  • Video thuộc tính thương hiệu
  • Quảng cáo với các cụm từ tìm kiếm chung chung

Câu trả lời đúng là: Quảng cáo có cụm từ tìm kiếm chung chung

Tùy thuộc vào nội dung sáng tạo của quảng cáo và định dạng bạn sử dụng, hầu hết các kênh có thể được sử dụng cho một số giai đoạn của hành trình khách hàng. Để nâng cao nhận thức cho khách hàng, bạn nên chạy quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm với các cụm từ tìm kiếm chung chung.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095