Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn được giao nhiệm vụ tiếp thị cho một dòng dịch vụ đặt ống nước mới, nhưng bạn không thể sử dụng quá ngân sách đã cho trước. Tại sao Google Ads lại là lựa chọn khả thi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn được giao nhiệm vụ tiếp thị cho một dòng dịch vụ đặt ống nước mới, nhưng bạn không thể sử dụng quá ngân sách đã cho trước. Tại sao Google Ads lại là lựa chọn khả thi?

  • Google Ads đảm bảo các cuộc gọi điện thoại đến doanh nghiệp của bạn.
  • Google Ads cho phép bạn giới hạn số lượng quảng cáo mà bạn trả tiền, dựa trên hoạt động kinh doanh của bạn.
  • Google Ads cung cấp các phiên đấu giá riêng cho ngân sách thấp.
  • Google Ads cho phép bạn kiểm soát ngân sách của mình.

Câu trả lời đúng là: Google Ads cho phép bạn kiểm soát ngân sách của mình

Google Ads cho phép bạn kiểm soát cách bạn tiêu tiền. Không có mức tối thiểu. Và bạn có thể chọn số tiền bạn chi tiêu mỗi tháng, mỗi ngày và mỗi quảng cáo. Bạn sẽ chỉ trả tiền khi ai đó nhấp vào quảng cáo của bạn.

Google Ads là một lựa chọn khả thi vì nó cho phép bạn kiểm soát ngân sách của mình. Với đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC), bạn chỉ bị tính phí khi ai đó đủ quan tâm để nhấp vào quảng cáo của bạn.

Bạn cho Google Ads biết số tiền cao nhất mà bạn sẵn sàng trả cho một lần nhấp vào quảng cáo của mình (được gọi là giá thầu giá mỗi nhấp chuột tối đa), nhưng bạn có thể bị tính phí ít hơn.

Bạn có quyền kiểm soát ngân sách Google Ads của mình. Bạn quyết định số tiền trung bình bạn muốn chi tiêu mỗi ngày.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095