Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn làm việc tại một đại lý và một trong những khách hàng của bạn muốn theo dõi hiệu suất theo danh mục sản phẩm (ví dụ: quần áo) và giới tính. Họ đã chuyển các thuộc tính bắt buộc và tùy chọn cho quần áo vào nguồn cấp dữ liệu sản phẩm. Kỹ thuật nào trong số này có thể giúp họ đạt được báo cáo chi tiết?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn làm việc tại một đại lý và một trong những khách hàng của bạn muốn theo dõi hiệu suất theo danh mục sản phẩm (ví dụ: quần áo) và giới tính. Họ đã chuyển các thuộc tính bắt buộc và tùy chọn cho quần áo vào nguồn cấp dữ liệu sản phẩm. Kỹ thuật nào trong số này có thể giúp họ đạt được báo cáo chi tiết?

 • Tạo chiến dịch cho từng giới tính, sau đó thiết lập nhóm sản phẩm theo loại trang phục. Ví dụ: Chiến dịch #1: Nhóm sản phẩm dành cho nữ #1: Áo Nhóm sản phẩm #2: Giày
 • Tạo chiến dịch tổng hợp. Ví dụ: Chiến dịch số 1: Top Nhóm sản phẩm: Tất cả sản phẩm
 • Tạo chiến dịch theo danh mục sản phẩm, sau đó thiết lập nhóm sản phẩm theo giới tính. Ví dụ: Chiến dịch #1: Áo nhóm sản phẩm số 1: Nhóm sản phẩm hàng đầu dành cho nữ #2: Áo thun nam
 • Tạo chiến dịch theo danh mục sản phẩm và giới tính, đồng thời sử dụng các nhóm sản phẩm. Ví dụ: Chiến dịch #1: Nhóm sản phẩm hàng đầu dành cho nữ #1: Nhóm sản phẩm áo len #2: Áo tay ngắn
 • Đáp án đúng là: Tạo chiến dịch theo danh mục sản phẩm, giới tính và sử dụng nhóm sản phẩm. Ví dụ: Chiến dịch #1: Nhóm sản phẩm hàng đầu dành cho nữ #1: Áo len Nhóm sản phẩm #2: Áo tay ngắn

  Ngoài ra còn có các thuộc tính tùy chọn, chẳng hạn như loại sản phẩm và nhãn tùy chỉnh, mà bạn có thể sử dụng để mô tả sản phẩm của mình. Bạn có thể sử dụng thuộc tính tùy chỉnh để sắp xếp các chiến dịch của mình trong Google Ads.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095