Rule #1: Life is supposed to be fun!

Định nghĩa nào về thuộc tính trong nguồn cấp dữ liệu sản phẩm là chính xác?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Định nghĩa nào về thuộc tính trong nguồn cấp dữ liệu sản phẩm là chính xác?

 • Thuộc tính chỉ là văn bản mô tả sản phẩm.
 • Thuộc tính là từ khóa mô tả sản phẩm.
 • Thuộc tính chỉ là chữ số mô tả sản phẩm.
 • Thuộc tính là các điểm dữ liệu mô tả sản phẩm.
 • Đáp án đúng là: Thuộc tính là các điểm dữ liệu mô tả một sản phẩm.

  Thuộc tính là các điểm dữ liệu mô tả một sản phẩm. Việc mô tả chính xác các mặt hàng của bạn bằng các thuộc tính bắt buộc và đề xuất sẽ giúp người mua sắm tiềm năng dễ dàng tìm kiếm các mặt hàng của bạn hơn cũng như nhận được thông tin chính xác về sản phẩm của bạn (ví dụ: giá cả, tình trạng còn hàng).

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095