Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn hiện đang sử dụng phân bổ nhấp chuột cuối cùng. Báo cáo nào trong số những báo cáo này sẽ cho bạn biết cách phân bổ nhấp chuột đầu tiên sẽ đánh giá các kênh và chiến dịch như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn hiện đang sử dụng phân bổ nhấp chuột cuối cùng. Báo cáo nào trong số những báo cáo này sẽ cho bạn biết cách phân bổ nhấp chuột đầu tiên sẽ đánh giá các kênh và chiến dịch như thế nào?

 • Khám phá kênh
 • Đường dẫn chuyển đổi
 • Chồng chéo phân đoạn
 • So sánh mô hình
 • Câu trả lời đúng là: so sánh mô hình


  Báo cáo so sánh mô hình được sử dụng để so sánh các mô hình phân bổ khác nhau tác động đến việc định giá các kênh tiếp thị của bạn như thế nào. Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng bất kỳ sự phân bổ nào và muốn xem các kênh và chiến dịch sẽ được định giá như thế nào theo một sự phân bổ khác, bạn nên sử dụng báo cáo này để tìm hiểu biết.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/10596865

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095