Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang sử dụng mô hình phân bổ theo lượt nhấp cuối cùng, nhưng muốn xem mô hình phân bổ theo lượt nhấp đầu tiên sẽ đánh giá các kênh và chiến dịch như thế nào. Bạn có thể sử dụng báo cáo nào để tìm thông tin chi tiết này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang sử dụng mô hình phân bổ theo lượt nhấp cuối cùng, nhưng muốn xem mô hình phân bổ theo lượt nhấp đầu tiên sẽ đánh giá các kênh và chiến dịch như thế nào. Bạn có thể sử dụng báo cáo nào để tìm thông tin chi tiết này?

 • Đường dẫn chuyển đổi
 • Khám phá kênh
 • Chồng chéo phân khúc
 • So sánh mô hình
 • Câu trả lời đúng là: so sánh mô hình


  Báo cáo so sánh mô hình được sử dụng để so sánh các mô hình phân bổ khác nhau tác động đến việc định giá các kênh tiếp thị của bạn như thế nào. Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng bất kỳ sự phân bổ nào và muốn xem các kênh và chiến dịch sẽ được định giá như thế nào theo một sự phân bổ khác, bạn nên sử dụng báo cáo này để tìm hiểu biết.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/10596865

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095