Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang sử dụng chiến dịch Mua sắm thông minh để chạy trên các nền tảng của Google, bao gồm Google Tìm kiếm, YouTube và Google Hình ảnh. Bạn sẽ nhận được lợi ích nào sau đây khi sử dụng Chiến dịch mua sắm thông minh?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang sử dụng chiến dịch Mua sắm thông minh để chạy trên các nền tảng của Google, bao gồm Google Tìm kiếm, YouTube và Google Hình ảnh. Bạn sẽ nhận được lợi ích nào sau đây khi sử dụng Chiến dịch mua sắm thông minh?

 • Giá thầu thủ công
 • Tín hiệu theo thời gian thực
 • Định hướng mục tiêu
 • Phạm vi tiếp cận
 • Đáp án đúng là: Tiếp cận

  Chiến dịch Mua sắm thông minh có thể giúp bạn tìm và tiếp cận đối tượng của mình trên Google. Chiến dịch Mua sắm thông minh có thể giúp nhà quảng cáo thích ứng bằng cách tối ưu hóa các mục tiêu dựa trên tín hiệu thời gian thực trên các nền tảng của Google như Google Tìm kiếm, Google Hình ảnh và YouTube cũng như hàng triệu trang web và ứng dụng trên web.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095