Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ba lợi ích của chiến dịch Mua sắm thông minh là gì? Chọn ba. Chọn 3 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ba lợi ích của chiến dịch Mua sắm thông minh là gì? Chọn ba. Chọn 3 câu trả lời đúng

 • Tối ưu hóa mục tiêu bằng cách sử dụng tín hiệu thủ công
 • Cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn bằng cách thiết lập chiến dịch theo cách thủ công
 • Giúp bạn tiếp cận người tiêu dùng trên các nền tảng của Google
 • Đơn giản hóa việc quản lý chiến dịch bằng khả năng tích hợp dễ dàng
 • Tối ưu hóa mục tiêu bằng cách sử dụng tín hiệu theo thời gian thực
 • Câu trả lời đúng là:Giúp bạn tiếp cận người tiêu dùng trên các nền tảng của Google, Đơn giản hóa việc quản lý chiến dịch bằng cách tích hợp dễ dàng vàTối ưu hóa mục tiêu bằng cách sử dụng tín hiệu thời gian thực

  Chiến dịch mua sắm thông minh giúp bạn tăng hiệu suất dựa trên các mục tiêu chuyển đổi đã chỉ định, mang lại nhiều lượt chuyển đổi và giá trị hơn bằng cách tối ưu hóa hiệu suất theo thời gian thực và trên các kênh bằng cách sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh. Chiến dịch Mua sắm thông minh giúp bạn tối ưu hóa để đạt được mục tiêu dựa trên tín hiệu thời gian thực trên nhiều nền tảng của Google, bao gồm Google Tìm kiếm, Google Hình ảnh và YouTube, cùng với hàng triệu trang web và ứng dụng trên web.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095