Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang lên kế hoạch triển khai chiến dịch video hoặc quảng cáo video lần đầu tiên cho doanh nghiệp bán lẻ của mình. Bạn có sẵn các tài sản như hình ảnh thương hiệu, văn bản và logo. Công cụ nào sẽ cho phép bạn chạy quảng cáo video đầu tiên bằng cách sử dụng những nội dung này?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang lên kế hoạch triển khai chiến dịch video hoặc quảng cáo video lần đầu tiên cho doanh nghiệp bán lẻ của mình. Bạn có sẵn các tài sản như hình ảnh thương hiệu, văn bản và logo. Công cụ nào sẽ cho phép bạn chạy quảng cáo video đầu tiên bằng cách sử dụng những nội dung này?

 • Phân tích quảng cáo video
 • Bộ nguyên tắc ABCD của Google về quảng cáo hiệu quả
 • Ads Creative Studio
 • Các công cụ tạo video trong Google Ads

  Đáp án đúng là: Công cụ tạo video trong Google Ads.

  Sử dụng hệ sinh thái công cụ này để dễ dàng tạo quảng cáo video miễn phí tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình tạo chiến dịch.

 • Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095