Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang chạy một Chiến dịch ứng dụng cho OneStop, một công ty bán lẻ quần áo quốc tế, và cố gắng áp dụng các phương pháp hay nhất cho chiến lược đo lường của mình. Bạn nên tập trung tìm đáp án cho 3 câu hỏi nào sau đây?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang chạy một Chiến dịch ứng dụng cho OneStop, một công ty bán lẻ quần áo quốc tế, và cố gắng áp dụng các phương pháp hay nhất cho chiến lược đo lường của mình. Bạn nên tập trung tìm đáp án cho 3 câu hỏi nào sau đây?

  • Chuyển đổi xem qua có được đo lường và định giá một cách thích hợp không?
  • Người dùng di chuyển giữa các thuộc tính web và ứng dụng của OneStop như thế nào?
  • Người dùng ứng dụng nào của OneStop có giá trị lâu dài cao nhất?
  • Liên kết sâu hoạt động như thế nào để thu hút người dùng mới cài đặt ứng dụng OneStop?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095