Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang chạy chiến dịch cho một công ty giày và nhận thấy rằng xu hướng bán hàng cho thấy nhiều khách hàng đang thêm giày vào giỏ hàng của họ, nhưng không mua chúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang chạy chiến dịch cho một công ty giày và nhận thấy rằng xu hướng bán hàng cho thấy nhiều khách hàng đang thêm giày vào giỏ hàng của họ, nhưng không mua chúng

  • Gửi một vụ nổ email cho tất cả những người đăng ký nhận bản tin của bạn
  • Ra mắt video tiếp thị mới
  • Khởi chạy một chiến dịch tìm kiếm mới
  • Tạo phân khúc danh sách tiếp thị lại cho những người bỏ giỏ hàng

Câu trả lời đúng là: Tạo phân khúc danh sách tiếp thị lại cho những người bỏ giỏ hàng

Giải thích: Danh sách tiếp thị lại là tập hợp khách truy cập trang web hoặc người dùng ứng dụng được thu thập bằng các đoạn mã được thêm vào trang web hoặc ứng dụng của bạn. Khi bạn tạo danh sách, bạn đặt quy tắc khi nào khách truy cập hoặc người dùng sẽ được thêm vào danh sách. Khách truy cập được thêm vào danh sách tiếp thị lại trong vài giây sau khi truy cập trang có thẻ trang web toàn cầu hoặc với cả thẻ trang web toàn cầu và đoạn mã sự kiện tiếp thị lại. Quy tắc là các điều kiện phải được đáp ứng để khách truy cập hoặc người dùng được thêm vào danh sách tiếp thị lại. Bạn có thể sử dụng các quy tắc để tạo danh sách tiếp thị lại ngoài danh sách mặc định mà AdWords tạo cho bạn.
Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/adwords/answer/2472738

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095