Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đã sở hữu một doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến thành công trong 10 năm. Gần đây, hành vi mua sắm đã thay đổi và người mua hàng ngày càng mua ít hơn. Chiến lược sản phẩm và tiếp thị không thay đổi. Bạn nên thực hiện hai hành động nào? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đã sở hữu một doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến thành công trong 10 năm. Gần đây, hành vi mua sắm đã thay đổi và người mua hàng ngày càng mua ít hơn. Chiến lược sản phẩm và tiếp thị không thay đổi. Bạn nên thực hiện hai hành động nào? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

 • Hãy tiếp tục với chiến lược tiếp thị hiện tại của bạn vì hành vi mua sắm thay đổi thường xuyên và sẽ cân bằng.
 • Đảm bảo lợi nhuận, lưu lượng truy cập, cơ sở khách hàng và doanh số bán hàng bằng Quảng cáo mua sắm.
 • Cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa đáp ứng mong đợi của người mua sắm trực tuyến hoặc tại cửa hàng.
 • Khám phá nhu cầu đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng tò mò và thiếu kiên nhẫn.
 • Câu trả lời đúng là: Khám phá nhu cầu đáp ứng yêu cầu của những người tiêu dùng tò mò và thiếu kiên nhẫn. Và Cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa đáp ứng mong đợi của người mua sắm trực tuyến hoặc tại cửa hàng.

  Điều hành một doanh nghiệp thành công trong một thập kỷ là một dấu hiệu tốt cho chiến lược tiếp thị và bán hàng của bạn. Nhưng thời thế đã thay đổi. Chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi trong hành vi mua hàng của người mua hàng. Người mua hàng mỗi lần mua ít hơn nhưng thường xuyên hơn. Với xu hướng gần đây, Với tư cách là một nhà bán lẻ, bạn cần phải phát triển để đáp ứng những khách hàng này. Bạn nên phát hiện ra nhu cầu đáp ứng yêu cầu của những người tiêu dùng tò mò và thiếu kiên nhẫn này. Cung cấp cho họ những trải nghiệm được cá nhân hóa đáp ứng mong đợi của họ trực tuyến hoặc tại cửa hàng.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095