Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đã điều hành một doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến thành công trong một thập kỷ mà không thay đổi chiến lược tiếp thị và sản phẩm của mình. Tuy nhiên, bạn đã quan sát thấy một xu hướng gần đây—người mua hàng đang mua ít hơn mỗi lần họ mua hàng. Bạn nên thực hiện hành động nào? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đã điều hành một doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến thành công trong một thập kỷ mà không thay đổi chiến lược tiếp thị và sản phẩm của mình. Tuy nhiên, bạn đã quan sát thấy một xu hướng gần đây—người mua hàng đang mua ít hơn mỗi lần họ mua hàng. Bạn nên thực hiện hành động nào? Chọn hai. Chọn 2 câu trả lời đúng

 • Hãy tiếp tục với chiến lược tiếp thị hiện tại của bạn vì hành vi mua sắm thay đổi thường xuyên và sẽ cân bằng.
 • Đảm bảo lợi nhuận, lưu lượng truy cập, cơ sở khách hàng và doanh số bán hàng bằng Quảng cáo mua sắm.
 • Khám phá nhu cầu đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng tò mò và thiếu kiên nhẫn.
 • Cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa đáp ứng mong đợi của người mua sắm trực tuyến hoặc tại cửa hàng.
 • Đáp án đúng là: Khám phá nhu cầu đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng tò mò và thiếu kiên nhẫn. và Cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa đáp ứng mong đợi của người mua sắm trực tuyến hoặc tại cửa hàng.

  Vì bạn đang điều hành một doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến mà không có bất kỳ thay đổi nào trong chiến lược tiếp thị của mình, nhưng với xu hướng gần đây, bạn cần nghĩ đến việc đưa ra một chiến lược mới theo hành vi của người mua hàng. Những người mua sắm này mua ít hơn nhưng thường xuyên hơn. Là nhà bán lẻ, bạn sẽ cần phải phát triển để đáp ứng những khách hàng này. Bạn nên đáp ứng nhu cầu của những người tiêu dùng tò mò, khó tính và thiếu kiên nhẫn này. Cung cấp cho họ những trải nghiệm được cá nhân hóa đáp ứng mong đợi của họ ở mọi nơi họ đến.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095