Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể tìm thấy hai định dạng quảng cáo nào trong số những định dạng quảng cáo này trong Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất nhưng không có trong Chiến dịch mua sắm thông thường? Chọn hai.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể tìm thấy hai định dạng quảng cáo nào trong số những định dạng quảng cáo này trong Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất nhưng không có trong Chiến dịch mua sắm thông thường? Chọn hai.

 • Quảng cáo mua sắm sản phẩm
 • Quảng cáo kho hàng tại địa phương
 • Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng
 • Quảng cáo Gmail< /li>

  Câu trả lời đúng là: Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng và Quảng cáo Gmail

  Giải thích: Chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất giúp nhà quảng cáo nâng cao phạm vi tiếp cận bằng cách phân phát quảng cáo trên nhiều kênh và mạng của Google. Mặc dù Chiến dịch mua sắm thông thường có thể hiển thị quảng cáo trên Google Maps và Mạng hiển thị của Google, nhưng Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất có thêm khả năng phân phát Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng và Quảng cáo trong Gmail. Phạm vi định dạng quảng cáo rộng hơn này đảm bảo rằng các doanh nghiệp có thể tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả trên nhiều nền tảng khác nhau, tiếp cận đối tượng mới và mang lại hiệu suất tốt hơn.

 • Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095