Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất sẽ tự động tối ưu hóa những gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất sẽ tự động tối ưu hóa những gì?

 • Quốc gia bán
 • Tạo chiến dịch
 • Tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm
 • Phân bổ ngân sách trên các mạng
 • Đáp án đúng là: Phân bổ ngân sách trên các mạng lưới

  Giải thích: tự động tối ưu hóa phân bổ của nó trên các mạng khác nhau. Họ khai thác sức mạnh của công nghệ phân bổ và Đặt giá thầu thông minh của Google, đảm bảo rằng giá thầu được đặt trong các phiên đấu giá sẵn sàng đáp ứng các mục tiêu kinh doanh nhất. Hiệu quả này có được nhờ sự tích hợp toàn diện của Google AI, đơn giản hóa việc đặt giá thầu, lập ngân sách, phân khúc đối tượng, tài sản sáng tạo, v.v.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095