Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể tìm đường dẫn động cho một nội dung ở đâu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể tìm đường dẫn động cho một nội dung ở đâu?

  • Trong phần Thông tin chung
  • Trong phần Quảng cáo
  • Trong trang Tóm tắt Tài khoản
  • Trong phần Chi tiết của nội dung đã chọn

Câu trả lời đúng là: Trong phần Chi tiết của nội dung đã chọn

Giải thích : Đường dẫn động được tìm thấy trong phần chi tiết của nội dung đã chọn. Mở nội dung trong Thư viện nội dung. Trong ngăn “Chi tiết”, hãy nhấp vào trường “Đường dẫn động”.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/6011700

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095