Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn cần triển khai điều gì trước tiên để bắt đầu thu thập thông tin chi tiết cho trang web của mình được báo cáo qua Google Analytics?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn cần triển khai điều gì trước tiên để bắt đầu thu thập thông tin chi tiết cho trang web của mình được báo cáo qua Google Analytics?

 • SDK Analytics
 • SDK Firebase
 • Google Ads
 • Thẻ Analytics
 • Câu trả lời đúng là: Thẻ phân tích


  Thẻ Analytics là một đoạn mã JavaScript thu thập và gửi dữ liệu đến Analytics từ một trang web.
  Bạn có thể thêm trực tiếp thẻ Analytics vào HTML của từng trang trên trang web của mình hoặc gián tiếp sử dụng hệ thống quản lý thẻ, chẳng hạn như Trình quản lý thẻ của Google.
  Mỗi khi người dùng truy cập một trang web, mã theo dõi sẽ thu thập thông tin ẩn danh về cách người dùng đó tương tác với trang.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/6086097

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095