Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ba thành phần tự động hóa chính của Chiến dịch hiển thị thông minh là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ba thành phần tự động hóa chính của Chiến dịch hiển thị thông minh là gì? Chọn tất cả các câu trả lời đúng

  • Chuyển đổi tự động
  • Quảng cáo tự động
  • Đặt giá thầu tự động
  • Nhắm mục tiêu tự động

Các câu trả lời đúng là: 1. Đặt giá thầu tự động, 2. Nhắm mục tiêu tự động và 3. Quảng cáo tự động

Có ba mô hình tự động hóa cốt lõi thúc đẩy Chiến dịch hiển thị thông minh: đặt giá thầu tự động, nhắm mục tiêu tự động và quảng cáo tự động.

  1. Đặt giá thầu tự động
  2. Nhắm mục tiêu tự động
  3. Quảng cáo tự động

Ba thành phần tự động hóa chính của Chiến dịch hiển thị thông minh là Quảng cáo tự động, Đặt giá thầu tự động và Nhắm mục tiêu tự động.

.

.

.

Ba thành phần tự động hóa chính của chiến dịch Smart Display là gì?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095