Rule #1: Life is supposed to be fun!

Ba cách bạn có thể giúp xây dựng trải nghiệm người tiêu dùng tốt hơn để thúc đẩy hành động là gì? Chọn ba. Chọn 3 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Ba cách bạn có thể giúp xây dựng trải nghiệm người tiêu dùng tốt hơn để thúc đẩy hành động là gì? Chọn ba. Chọn 3 câu trả lời đúng

 • Đơn giản hóa trải nghiệm mua sắm bằng cách cung cấp ít thông tin nhất.
 • Áp dụng trải nghiệm một kênh duy nhất (chỉ trực tuyến hoặc ngoại tuyến).
 • Cung cấp thông tin cập nhật và có liên quan thông tin, chẳng hạn như địa chỉ cửa hàng, giờ làm việc, địa điểm và sản phẩm còn hàng.
 • Cho phép người mua hàng mua trực tuyến và nhận hàng tại cửa hàng.
 • Cung cấp quy trình thanh toán dễ dàng.
 • Câu trả lời đúng là:Cung cấp thông tin có liên quan và cập nhật, chẳng hạn như địa chỉ cửa hàng, giờ làm việc, địa điểm và sản phẩm còn hàng,Cung cấp quy trình thanh toán dễ dàng vàCho phép người mua hàng mua trực tuyến và nhận hàng tại cửa hàng.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095