Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể thấy Quảng cáo mua sắm thông thường ở đâu? Chọn ba. Chọn 3 câu trả lời đúng

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể thấy Quảng cáo mua sắm thông thường ở đâu? Chọn ba. Chọn 3 câu trả lời đúng

 • Gmail
 • Google Maps
 • Google Hình ảnh
 • Thẻ Mua sắm
 • Google Tìm kiếm
 • Câu trả lời đúng là:Google Hình ảnh,Thẻ Mua sắm vàGoogle Tìm kiếm

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095