Rule #1: Life is supposed to be fun!

Anne muốn sử dụng các chỉ số tỷ lệ hiển thị để tối ưu hóa chiến dịch Mua sắm của mình. Cô ấy nên:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Anne muốn sử dụng các chỉ số tỷ lệ hiển thị để tối ưu hóa chiến dịch Mua sắm của mình. Cô ấy nên:

  • chạy báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá để so sánh tỷ lệ hiển thị của cô ấy với tỷ lệ hiển thị của đối thủ cạnh tranh
  • đặt từ khóa phủ định trong chiến dịch của cô ấy
  • tăng tỷ lệ hiển thị của cô ấy bằng cách đặt giá thầu thấp hơn trên chiến dịch của cô ấy
  • đặt phương thức phân phối trên chiến dịch của cô ấy thành tiêu chuẩn

Câu trả lời chính xác: chạy báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá để so sánh tỷ lệ hiển thị của cô ấy với tỷ lệ hiển thị của đối thủ cạnh tranh

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095