Rule #1: Life is supposed to be fun!

Anne đang xem cột “Hiệu suất” trong báo cáo tài sản của Chiến dịch ứng dụng của Google. Cô muốn biết hiệu suất của các tài sản cụ thể. Cô để ý đến các thuật ngữ “thấp”, “cao” và “cao nhất” trong cột. Xếp hạng tài sản được phân bổ dựa trên tiêu chí nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Anne đang xem cột “Hiệu suất” trong báo cáo tài sản của Chiến dịch ứng dụng của Google. Cô muốn biết hiệu suất của các tài sản cụ thể. Cô để ý đến các thuật ngữ “thấp”, “cao” và “cao nhất” trong cột. Xếp hạng tài sản được phân bổ dựa trên tiêu chí nào?

  • Tất cả giá trị chuyển đổi mà họ nhận được trong 30 ngày qua.
  • Số lần hiển thị mà chúng nhận được trong mỗi nhóm quảng cáo.
  • Tỷ lệ nhấp (CTR) trung bình mà họ có được trong 30 ngày qua.
  • Số lượng chuyển đổi họ nhận được trong mỗi nhóm quảng cáo.
Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095