Rule #1: Life is supposed to be fun!

Alex đã bắt đầu một Chiến dịch tìm kiếm trên Google để quảng bá cửa hàng phụ kiện xe máy trực tuyến của mình. Cửa hàng của anh tập trung vào mũ bảo hiểm thiết kế. Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google có thể đem đến giá trị cho Alex bằng cách nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Alex đã bắt đầu một Chiến dịch tìm kiếm trên Google để quảng bá cửa hàng phụ kiện xe máy trực tuyến của mình. Cửa hàng của anh tập trung vào mũ bảo hiểm thiết kế.
Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google có thể đem đến giá trị cho Alex bằng cách nào?

  • Bằng cách đưa quảng cáo của anh ấy lên các trang web cửa hàng phụ kiện xe máy tương tự.
  • Bằng cách liên kết với quảng cáo của Alex từ các nhóm truyền thông xã hội có liên quan.
  • Bằng cách hiển thị quảng cáo của Alex trên một trang web đánh giá mũ bảo hiểm xe máy.
  • Bằng cách hiển thị quảng cáo của anh ấy cho những người đang tìm kiếm thông tin liên quan về mũ bảo hiểm.

Câu trả lời đúng là: Bằng cách hiển thị quảng cáo của anh ấy cho những người đang tìm kiếm thông tin liên quan về mũ bảo hiểm.

.

.

.

Alex đã bắt đầu một Chiến dịch tìm kiếm trên Google để quảng bá cửa hàng phụ kiện xe máy trực tuyến của mình. Cửa hàng của anh tập trung vào mũ bảo hiểm thiết kế. Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google có thể đem đến giá trị cho Alex bằng cách nào?

Alex đã bắt đầu Chiến dịch tìm kiếm của Google được thiết kế để quảng cáo cửa hàng phụ kiện xe máy trực tuyến của mình. Cửa hàng của anh ấy tập trung vào mũ bảo hiểm theo yêu cầu. Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của google có thể cung cấp giá trị như thế nào cho Alex?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095