Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi đang chạy chiến dịch Danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm, một số danh sách đối tượng sẽ có tiềm năng chuyển đổi khách hàng tiềm năng cao hơn so với các danh sách khác. Sắp xếp danh sách đối tượng theo thứ tự tiềm năng từ cao nhất đến thấp nhất. (Tiềm năng cao nhất sẽ nằm ở trên cùng)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi đang chạy chiến dịch Danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm, một số danh sách đối tượng sẽ có tiềm năng chuyển đổi khách hàng tiềm năng cao hơn so với các danh sách khác. Sắp xếp danh sách đối tượng theo thứ tự tiềm năng từ cao nhất đến thấp nhất. (Tiềm năng cao nhất sẽ nằm ở trên cùng)

  1. Đã đến trang thanh toán nhưng không hoàn tất giao dịch mua.
  2. Đã thêm một mặt hàng vào giỏ hàng nhưng sau đó lại bỏ nó.
  3. Đã truy cập trang web trong 7 ngày qua nhưng không chuyển đổi.
  4. Đã truy cập trang web trong 28 ngày qua nhưng không chuyển đổi.

.

.

.

Câu hỏi khác: Khi chạy Danh sách tiếp thị lại cho chiến dịch Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm, một số danh sách đối tượng có tiềm năng chuyển đổi khách hàng tiềm năng cao hơn những danh sách khác. Sắp xếp thứ tự danh sách đối tượng từ tiềm năng cao nhất đến thấp nhất. (Tiềm năng cao nhất nên được đặt lên hàng đầu.)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095