Rule #1: Life is supposed to be fun!

Việc kết nối nền tảng nào với Analytics cho phép bạn hướng thử nghiệm tới các đối tượng cụ thể để thử nghiệm các biến thể của trang web của mình?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Việc kết nối nền tảng nào với Analytics cho phép bạn hướng thử nghiệm tới các đối tượng cụ thể để thử nghiệm các biến thể của trang web của mình?

 • Search Console
 • Sửa đổi sự kiện
 • Firebase
 • Google Optimize
 • Câu trả lời đúng là: Google Optimize

  Sử dụng đối tượng Google Analytics để nhắm mục tiêu thử nghiệm và tập trung vào nhóm người dùng thể hiện các hành vi nhất định khi tương tác với trang web
  Optimize cho phép bạn kiểm tra các biến thể của trang web và xem chúng hoạt động như thế nào so với mục tiêu mà bạn chỉ định. Optimize theo dõi kết quả thử nghiệm của bạn và cho bạn biết biến thể nào dẫn đầu.
  Bằng cách chạy thử nghiệm trong Optimize, bạn có thể thử nghiệm thiết kế, bố cục và nội dung trang web mới với một nhóm nhỏ khách truy cập. Thay vì dựa vào bản năng và ý kiến để xác định trang hoặc thiết kế trang web tốt nhất, bạn có thể chạy thử nghiệm để kiểm tra các thiết kế thay thế với người dùng trong thế giới thực và nhận được kết quả dễ đọc và dễ hiểu.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/optizes/answer/6197440

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095