Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tỷ lệ xem của một chiến dịch AdWords có 10.000 hiển thị, 900 lượt xem và 300 nhấp chuột là bao nhiêu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tỷ lệ xem của một chiến dịch AdWords có 10.000 hiển thị, 900 lượt xem và 300 nhấp chuột là bao nhiêu?

  • 0,2
  • 0,11
  • 0,09
  • 0,02

Câu trả lời đúng là: 0,09

Giải thích: Tỷ lệ xem cho bạn biết số lượt xem hoặc tương tác mà quảng cáo video của bạn nhận được chia cho số lần quảng cáo của bạn được hiển thị (số lần hiển thị video và hình thu nhỏ).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095