Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tỷ lệ khung hình nào sau đây có thể chấp nhận được đối với nội dung hình ảnh dùng trong chiến dịch ứng dụng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tỷ lệ khung hình nào sau đây có thể chấp nhận được đối với nội dung hình ảnh dùng trong chiến dịch ứng dụng?

 • 1:1, 1,75:1 và 4:5
 • chỉ 1:1 và 1,91:1
 • chỉ 1:1 và 1,75:1
 • < li>1:1, 1,91:1 và 4:5

  Câu trả lời đúng là: 1:1, 1,91:1 và 4:5

  Google đang đơn giản hóa và thống nhất các kích thước tệp và hình ảnh được chấp nhận trên các loại chiến dịch ứng dụng, vì vậy, hãy tự làm quen với ba tỷ lệ khung hình được hỗ trợ.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095