Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong tất cả các đòn bẩy hiệu quả của chiến dịch video, đâu là động lực chính mang lại lợi tức đầu tư và mạnh nhất trên phương tiện truyền thông kỹ thuật số?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong tất cả các đòn bẩy hiệu quả của chiến dịch video, đâu là động lực chính mang lại lợi tức đầu tư và mạnh nhất trên phương tiện truyền thông kỹ thuật số?

 • Sáng tạo
 • Truyền thông
 • Thương hiệu
 • Nền tảng
 • Đáp án đúng là: Sáng tạo.

  Trong tất cả các đòn bẩy hiệu quả của chiến dịch, sáng tạo là động lực chính mang lại lợi tức đầu tư (ROI) và cho đến nay là đòn bẩy mạnh nhất trên phương tiện truyền thông kỹ thuật số.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095