Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong mô hình phân bổ “nhấp chuột cuối cùng”, Google Analytics sẽ phân bổ tất cả tín dụng chuyển đổi cho (các) nguồn nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong mô hình phân bổ “nhấp chuột cuối cùng”, Google Analytics sẽ phân bổ tất cả tín dụng chuyển đổi cho (các) nguồn nào?

  • Hoạt động tiếp thị đầu tiên
  • Hoạt động tiếp thị gần đây nhất
  • Chuyển đổi được hỗ trợ duy nhất
  • Tất cả các chuyển đổi được hỗ trợ

Câu trả lời chính xác:

  • Hoạt động tiếp thị gần đây nhất

.

.

.

Phân bổ nhấp chuột cuối cùng là gì?

Mô hình phân bổ nhấp chuột cuối cùng là khi bạn cung cấp tất cả tín dụng cho một chuyển đổi cho điểm tiếp xúc cuối cùng trong hành trình của người mua – mô hình này giả định điểm tiếp xúc cuối cùng là yếu tố cuối cùng ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi của khách hàng tiềm năng.

Ưu và nhược điểm của Phân bổ nhấp chuột cuối cùng

Phân bổ nhấp chuột cuối cùng rất hữu ích nếu bạn muốn biết kênh tiếp thị và điểm tiếp xúc nào của mình có ảnh hưởng nhiều nhất trong giai đoạn cuối cùng của hành trình của người mua.

Mặc dù đây là thông tin hữu ích, nhưng nó không tính đến nhiều kênh và điểm tiếp xúc khác đã ảnh hưởng đến khách hàng ngay từ khi bắt đầu hành trình của người mua. Điều quan trọng cần lưu ý là vì có nhiều điểm tiếp xúc, trên nhiều kênh, tác động đến khách hàng tiềm năng trong suốt hành trình của người mua – đó là lý do tại sao hầu hết các nhà tiếp thị ngày nay không chỉ sử dụng phân bổ nhấp chuột cuối cùng. Thay vào đó, họ sẽ sử dụng phân bổ đa chạm hoặc bao gồm nhấp chuột cuối cùng như một phần của các nỗ lực phân bổ tiếp thị khác của họ .

Ví dụ: giả sử một khách hàng tiềm năng nhận được email từ chiến dịch email của bạn, nhấp qua trang web của bạn, đọc một bài đăng trên blog và sau đó quyết định họ muốn mua sản phẩm của bạn. Chà, phân bổ nhấp chuột cuối cùng sẽ chỉ tính đến điểm tiếp xúc cuối cùng đó – bài đăng trên blog. Trong khi đó, các điểm tiếp xúc khác trong suốt hành trình của người mua góp phần vào quyết định của khách hàng tiềm năng này sẽ bị loại bỏ.

Đó là lý do tại sao phân bổ đa chạm đã trở thành một mô hình phân bổ phổ biến đối với các nhà tiếp thị ngày nay. Tính năng phân bổ đa điểm cho tất cả các điểm tiếp xúc và kênh này và gán tín dụng cho họ dựa trên mức độ ảnh hưởng của họ.

Ngoài phân bổ nhấp chuột cuối cùng và phân bổ đa chạm, bạn có thể đã nghe nói về phân bổ nhấp chuột đầu tiên.

Phân bổ lần nhấp đầu tiên so với lần nhấp cuối cùng

Phân bổ nhấp chuột đầu tiên khác với phân bổ nhấp chuột cuối cùng vì nó chỉ định tất cả tín dụng cho chuyển đổi cho điểm tiếp xúc hoặc kênh đầu tiên (ví dụ: tương tác trên trang web của bạn hoặc với chiến dịch tiếp thị) mà khách hàng đã có trước khi chuyển đổi.

Phân bổ nhấp chuột đầu tiên rất hữu ích nếu bạn muốn biết nỗ lực tiếp thị nào của mình đang tạo ra lưu lượng truy cập ban đầu trong giai đoạn nhận thức về hành trình của người mua.

Tương tự như phân bổ nhấp chuột cuối cùng, đây là một phương pháp phân bổ hữu ích trên quy mô nhỏ – nên kết hợp nó với các phương pháp phân bổ khác để có được bức tranh rõ ràng về các nỗ lực phân bổ tiếp thị của bạn.

Bây giờ, hãy nói về cách nhóm tiếp thị của bạn có thể sử dụng phân bổ nhấp chuột cuối cùng.

Google Ads Attribution cung cấp thông tin chi tiết về phân bổ trên nhiều kênh để bạn có hiểu biết chắc chắn về cách hoạt động của Google Ads giữa các đối tượng của bạn – thông tin chi tiết này cho phép bạn cải thiện tất cả các điểm tiếp thị và tương tác trong suốt hành trình của người mua.

Google Ads và mô hình phân bổ nhấp chuột cuối cùng

Google Ads cung cấp sáu mô hình phân bổ , một trong số đó là lần nhấp cuối cùng – mô hình này cung cấp tất cả tín dụng cho một lượt chuyển đổi cho sự kiện cuối cùng / quảng cáo Google được nhấp cuối cùng và từ khóa tương ứng của nó.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095