Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong khi tìm kiếm địa điểm ăn uống, một khách du lịch đến thăm Ý tìm thấy nhà hàng của bạn, tên là Ristorante Abigaille ở Florence, bằng cách thực hiện từng tìm kiếm sau: “nhà hàng tuscany”, “nhà hàng florence”, “nhà hàng 3 sao florence” và “ Nhà hàng 3 sao Abigaille Florence.” Khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn và đặt chỗ. Khi sử dụng mô hình phân bổ theo hướng dữ liệu, từ khóa nào sẽ nhận được tín dụng cho chuyển đổi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong khi tìm kiếm địa điểm ăn uống, một khách du lịch đến thăm Ý tìm thấy nhà hàng của bạn, tên là Ristorante Abigaille ở Florence, bằng cách thực hiện từng tìm kiếm sau: “nhà hàng tuscany”, “nhà hàng florence”, “nhà hàng 3 sao florence” và “ Nhà hàng 3 sao Abigaille Florence.” Khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn và đặt chỗ. Khi sử dụng mô hình phân bổ theo hướng dữ liệu, từ khóa nào sẽ nhận được tín dụng cho chuyển đổi?

 • Vì từ khóa đầu tiên được phân bổ cho chuyển đổi nên từ khóa đó sẽ nhận được 100% tín dụng cho chuyển đổi.
 • Vì chuyển đổi được phân bổ cho mỗi từ khóa như nhau nên mỗi từ khóa sẽ chia sẻ tín dụng bằng nhau (tức là 25% cho mỗi từ khóa) cho chuyển đổi.
 • Bởi vì từ khóa cuối cùng được phân bổ cho chuyển đổi, nó sẽ nhận được 100% tín dụng cho chuyển đổi.
 • Vì chuyển đổi được phân bổ cho mỗi từ khóa theo tỷ lệ, mỗi từ khóa sẽ nhận được tín dụng cho mức độ đóng góp của nó vào chuyển đổi.
 • Câu trả lời đúng là: Bởi vì chuyển đổi được phân bổ cho từng từ khóa theo tỷ lệ nên mỗi từ khóa sẽ nhận được tín dụng cho mức độ đóng góp của nó cho chuyển đổi.

  Giải thích: Bằng cách sử dụng mô hình phân bổ theo hướng dữ liệu (DDA), mỗi từ khóa mà khách du lịch đã tìm kiếm trước khi đặt chỗ tại Ristorante Abigaille sẽ nhận được tín dụng tương ứng cho chuyển đổi. DDA, một mô hình nâng cao trong Google Ads, tận dụng dữ liệu lịch sử để xác định mức đóng góp thực sự của từng lượt tương tác với quảng cáo dọc theo đường dẫn chuyển đổi. Bằng cách xác định các mô hình dẫn đến chuyển đổi, DDA chỉ định nhiều tín dụng hơn cho các tương tác quảng cáo có tác động, hỗ trợ hiểu rõ về hiệu quả quảng cáo và tối ưu hóa chiến lược.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095