Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trong giao diện của Google Ads, nhà tiếp thị chọn Android hoặc iOS làm nền tảng ứng dụng dành cho thiết bị di động ở cấp nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trong giao diện của Google Ads, nhà tiếp thị chọn Android hoặc iOS làm nền tảng ứng dụng dành cho thiết bị di động ở cấp nào?

  • Mức báo cáo
  • Cấp nhóm quảng cáo
  • Cấp độ chiến dịch
  • Mức tài sản

Câu trả lời chính xác:

  • Cấp độ chiến dịch

.

.

.

Trong giao diện của Google Ads, nhà tiếp thị chọn Android hoặc iOS làm nền tảng ứng dụng dành cho thiết bị di động ở cấp nào?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095