Rule #1: Life is supposed to be fun!

Trình kích hoạt đối tượng cho phép bạn làm gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Trình kích hoạt đối tượng cho phép bạn làm gì?

 • Tạo sự kiện mới dựa trên các thông số sự kiện hiện có
 • Tạo đối tượng mới dựa trên chỉ số dự đoán
 • Tạo đối tượng mới dựa trên các sự kiện cụ thể được kích hoạt
 • Tạo sự kiện mới dựa trên quy tắc đối tượng được thỏa mãn
 • Câu trả lời đúng là: Tạo sự kiện mới dựa trên quy tắc đối tượng được đáp ứng


  Trình kích hoạt đối tượng cho phép bạn kích hoạt các sự kiện khi người dùng khớp với định nghĩa về đối tượng và trở thành thành viên.
  Ví dụ: bạn có thể kích hoạt các sự kiện khi người dùng đạt đến các mốc quan trọng như bắt đầu một số phiên nhất định hoặc đọc một số bài viết nhất định hoặc vượt qua các ngưỡng chuyển đổi.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/993410

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095