Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tính năng nào trong số các tính năng Analytics này, khi được bật, sẽ liên kết dữ liệu sự kiện được thu thập từ người dùng trên ứng dụng hoặc trang web với tài khoản Google của những người dùng đã đăng nhập và đồng ý rõ ràng với việc chia sẻ thông tin này.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tính năng nào trong số các tính năng Analytics này, khi được bật, sẽ liên kết dữ liệu sự kiện được thu thập từ người dùng trên ứng dụng hoặc trang web với tài khoản Google của những người dùng đã đăng nhập và đồng ý rõ ràng với việc chia sẻ thông tin này.

 • User-ID
 • Google Search Console
 • Google Ads
 • Google Tín hiệu
 • Câu trả lời đúng là:Tín hiệu của Google

  Google Tín hiệu là dữ liệu phiên từ các trang web và ứng dụng mà Google liên kết với những người dùng đã đăng nhập vào Tài khoản Google của họ và đã bật tính năng Cá nhân hóa quảng cáo. Việc liên kết dữ liệu này với những người dùng đã đăng nhập này được dùng để bật báo cáo trên nhiều thiết bị, tiếp thị lại trên nhiều thiết bị và xuất chuyển đổi trên nhiều thiết bị sang Quảng cáo.
  Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/9445345

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095