Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tính năng nào cho phép người dùng điều chỉnh giá thầu cố định cho các khu vực địa lý hoặc loại thiết bị khác nhau?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tính năng nào cho phép người dùng điều chỉnh giá thầu cố định cho các khu vực địa lý hoặc loại thiết bị khác nhau?

  • Nhắm mục tiêu theo khả năng xem
  • Mô hình doanh thu của đối tác
  • Nhắm mục tiêu lần truy cập gần đây
  • Hệ số giá thầu

Câu trả lời đúng là: Hệ số giá thầu

Giải thích : Sử dụng hệ số giá thầu để tự động tăng hoặc giảm giá thầu CPM cố định của mục hàng dựa trên các tiêu chí khác nhau. Điều này giúp bạn có thể có một mục hàng cho nhiều ngữ cảnh khác nhau, thay vì sử dụng nhiều mục hàng cho mỗi hoán vị của nhắm mục tiêu.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/7378954

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095