Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tính năng Google Analytics nào sử dụng công nghệ máy học để đo lường các lượt chuyển đổi không thể quan sát trực tiếp?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tính năng Google Analytics nào sử dụng công nghệ máy học để đo lường các lượt chuyển đổi không thể quan sát trực tiếp?

 • Đường dẫn chuyển đổi
 • Sự kiện chuyển đổi
 • Thời lượng chuyển đổi
 • Mô hình chuyển đổi
 • Câu trả lời đúng là: Lập mô hình chuyển đổi

  Khi ngành này phát triển để thích ứng với một thế giới ưu tiên và đề cao quyền riêng tư của người dùng, thì các công nghệ dùng để đo lường và thu thập thông tin chuyên sâu về hành trình của khách hàng cũng cần phải thích ứng theo đó. Với dữ liệu được quan sát ít có sẵn do các quy định và hạn chế về quyền riêng tư, các mô hình học máy tinh vi có thể giúp duy trì tính liên tục của phép đo trong khi vẫn tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và các lựa chọn đồng ý.
  Các mô hình của Google tìm kiếm xu hướng giữa những lượt chuyển đổi được quan sát trực tiếp và những lượt chuyển đổi không được quan sát trực tiếp. Ví dụ: nếu các lượt chuyển đổi được phân bổ trên một trình duyệt tương tự như các lượt chuyển đổi không được phân bổ từ một trình duyệt khác, thì mô hình máy học sẽ dự đoán phân bổ tổng thể. Dựa trên dự đoán này, các lượt chuyển đổi sau đó được tổng hợp để bao gồm cả lượt chuyển đổi được mô hình hóa và lượt chuyển đổi được quan sát.
  Đọc thêm tại đây:https://support.google.com/analytics/answer/10710245

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095