Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thuật ngữ nào sau đây có thể được sử dụng để mô tả số lần một người dùng duy nhất sẽ xem quảng cáo trong một khoảng thời gian nhất định?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thuật ngữ nào sau đây có thể được sử dụng để mô tả số lần một người dùng duy nhất sẽ xem quảng cáo trong một khoảng thời gian nhất định?

 • Phạm vi tiếp cận
 • Tỷ lệ tương tác
 • Tần suất
 • Lần hiển thị
 • Đáp án đúng là: Tần số

  Trong lĩnh vực quảng cáo, ‘Tần suất’ mô tả số lần một người dùng duy nhất nhìn thấy một quảng cáo cụ thể trong một khoảng thời gian xác định. Giới hạn tần suất, một tính năng có sẵn trong chiến dịch Hiển thị và Video, cho phép nhà quảng cáo kiểm soát tần suất quảng cáo của họ được hiển thị cho cùng một người dùng. Ví dụ: trong Chiến dịch hiển thị, nhà quảng cáo có thể cho phép Google Ads tối ưu hóa tần suất xuất hiện quảng cáo hoặc đặt giới hạn tần suất theo cách thủ công ở cấp chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc cấp quảng cáo. Điều này đảm bảo rằng số lượt hiển thị được quản lý hiệu quả và giảm thiểu sự mệt mỏi tiềm ẩn đối với quảng cáo đối với người dùng.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095